Dutch Lady 4 Tahap Nutri Plan™ dengan 5x DHA*

Apabila Si Manja membesar, keupayaannya untuk belajar juga berkembang. Dia akan melalui tahap-tahap kebijaksanaan yang berbeza. Dutch Lady 4-Tahap Nutri Plan™ dengan 5x DHA* adalah satu program nutrisi yang membantu menyokong perkembangan Si Manja di setiap tahap kebijaksanaan: CURIOUS™, EXPLORE™, CREATE™ & LEARN™.

 

Nutrisi Sesuai untuk Tahap-tahap Kebijaksanaan